หน้าหลักแผนการสอนรวมรูปภาพ/วีดีโอเว็บบอร์ดข้อมูลผู้จัดทำ

 แผนจัดการเรียนรู้
หลักสูตร
ใบกิจกรรม
ภาพประกอบการศึกษา
ระบบตรวจสอบคะแนนผ่านเว็บ

WEB MASTER บอกกล่าว...

สวัสดีครับ...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ครูชิตนะครับ เว็บนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน เผยแพร่ผลงานของนักเรียน และรวบรวมข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับวิชาคอมพิวเตอร์ และวิทยาศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนและผู้สนใจเข้ามาศึกษาค้นคว้านะครับ
 
 
   
 
 
 
     
 
แผนที่
เรื่อง
เวลา
ว/ด/ป ที่สอน
บันทึกหลังสอน
ใบกิจกรรม
แผนที่ 1 เรื่อง เตรียมความพร้อม
1 ชม.
 
คลิก
แผนที่ 2 เรื่อง องค์ประกอบของบรรยากาศ
1 ชม.
12-16พ.ย.
คลิก
แผนที่ 3 เรื่อง ความสำคัญของบรรยากาศ
1 ชม.
12-16พ.ย.
คลิก
แผนที่ 4 เรื่อง การแบ่งชั้นบรรยากาศ
1 ชม.
12-16พ.ย.
คลิก
แผนที่ 5 เรื่อง การแบ่งชั้นบรรยากาศ
1 ชม.
12-16พ.ย.
คลิก
แผนที่ 6 เรื่อง อุณหภูมิกับเครื่องมือวัด
1 ชม.
19-23พ.ย.
คลิก
แผนที่ 7 เรื่อง สมบัติของอากาศ
1 ชม.
19-23พ.ย.
คลิก
แผนที่ 8 เรื่อง สมบัติของอากาศ
1 ชม.
19-23พ.ย.
คลิก
แผนที่ 9 เรื่อง ความหนาแน่นของอากาศ
1 ชม.
19-23พ.ย.
คลิก
แผนที่ 10 เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภมิความชื้น
และความกดดันอากาศ
1 ชม.
26-30พ.ย.
คลิก
แผนที่ 11 เรื่อง เครื่องมือวัดความกดอากาศ
1 ชม.
26-30พ.ย.
คลิก
แผนที่ 12 เรื่อง ความชื้นของอากาศ
1 ชม.
26-30พ.ย.
คลิก
แผนที่ 13 เรื่อง ความชื้นของอากาศ
1 ชม.
26-30พ.ย.
คลิก
แผนที่ 14 เรื่อง การเกิดลม
1 ชม.
3-7 ธ.ค.
คลิก
แผนที่ 15 เรื่อง การเกิดลม
1 ชม.
3-7 ธ.ค.
คลิก
แผนที่ 16 เรื่อง เมฆและการเกิดฝน
1 ชม.
3-7 ธ.ค.
คลิก
แผนที่ 17 เรื่อง เมฆและการเกิดฝน
1 ชม.
3-7 ธ.ค.
คลิก
แผนที่ 18 เรื่อง พยากรณ์อากาศ
1 ชม.
10-14ธ.ค.
คลิก
แผนที่ 19 เรื่อง พยากรณ์อากาศ
1 ชม.
10-14ธ.ค.
คลิก
แผนที่ 20 เรื่อง ทดสอบประจำหน่วย
1 ชม.
10-14ธ.ค.
คลิก
แผนที่ 21 เรื่อง    
คลิก
แผนที่ 22 เรื่อง    
คลิก
แผนที่ 23 เรื่อง    
คลิก
แผนที่ 24 เรื่อง
 
คลิก
แผนที่ 25 เรื่อง
 
คลิก
แผนที่ 26 เรื่อง
 
คลิก
แผนที่ 27 เรื่อง
 
คลิก
แผนที่ 28 เรื่อง
 
คลิก
แผนที่ 29 เรื่อง
 
คลิก
แผนที่ 30 เรื่อง
 
คลิก
แผนที่ 31 เรื่อง
 
คลิก
แผนที่ 32 เรื่อง
 
คลิก
แผนที่ 33 เรื่อง
 
คลิก
แผนที่ 34 เรื่อง
 
คลิก
แผนที่ 35 เรื่อง
 
คลิก
แผนที่ 36 เรื่อง
 
คลิก
แผนที่ 37 เรื่อง
 
คลิก
แผนที่ 38 เรื่อง
 
คลิก

แผนที่ 39 เรื่อง
 
คลิก
แผนที่ 40 เรื่อง
 
คลิก
แผนที่ 41 เรื่อง
 
คลิก
แผนที่ 42 เรื่อง
 
คลิก
แผนที่ 43 เรื่อง
 
คลิก
แผนที่ 44 เรื่อง
 
คลิก
แผนที่ 45 เรื่อง
 
คลิก
แผนที่ 46 เรื่อง
 
คลิก
แผนที่ 47 เรื่อง
 
คลิก
แผนที่ 48 เรื่อง
 
คลิก
แผนที่ 49 เรื่อง
 
คลิก
แผนที่ 50 เรื่อง
 
คลิก
แผนที่ 51 เรื่อง
 
คลิก
แผนที่ 52 เรื่อง
 
คลิก
แผนที่ 53 เรื่อง
 
คลิก
แผนที่ 54 เรื่อง
 
คลิก
แผนที่ 55 เรื่อง
 
คลิก
แผนที่ 56 เรื่อง
 
คลิก
แผนที่ 57 เรื่อง
 
คลิก
แผนที่ 58 เรื่อง
 
คลิก
แผนที่ 59 เรื่อง
 
คลิก
แผนที่ 60 เรื่อง
 
คลิก
     
     
     
     
รวม
   
     
 
 
 
Copyright ©2007: ckuamala@hotmail.com Tel.086 5223087